กูรูสินเชื่อ
คำถาม : การกำหนดจำนวนเงินงวดผ่อนต่อเดือน ธนาคารมีหลักการคิดอย่างไร ?

คำตอบ : โดยส่วนมาก ธนาคารจะกำหนดเงินงวดต่อเดือนประมาณ 25-30% ของรายได้รวมของผู้กู้ เช่น รายได้ 2 หมื่นบาท/เดือน อัตราการผ่อนอยู่ที่ 5,000-6,000 บาท/เดือน

คำถาม : โดยทั่วไปธนาคารจะให้วงเงินกู้ประมาณกี่เท่าของรายได้ ?

คำตอบ : 15-30 เท่าของรายได้ อาจลดหลั่นมากน้อยตามแต่กลุ่มอาชีพค่ะ

คำถาม : อยากรู้ว่าทำไมเด็กจบใหม่ถึงสมัครบัตรเครดิตหรือกู้รถกู้บ้านได้ยากนักครับ ทั้งๆ ที่ไม่มีหนี้เลย ประวัติขาวสะอาดขนาดนี้

คำตอบ : ธนาคารจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อประกอบกันหลายอย่าง ไม่ใช่เพียงแค่รายได้ อาชีพ หรือหนี้สิน แต่ธนาคารแต่ละแห่งต้องตรวจประวัติทางการเงินของผู้สมัครจากข้อมูลเครดิตบูโรหรือรู้จักในนาม NCB (National Credit Bureau) ประกอบด้วยค่ะ ซึ่ง NCB จะบอกว่าสุขภาพทางการเงินของบุคคลนั้นเป็นอย่างไร มีประวัติการชำระหนี้สม่ำเสมอหรือไม่ มีปัญหาตรงจุดไหน เป็นการบ่งบอกเครดิตของตัวบุคคล ดังนั้น กรณีบุคคลที่ไม่มีประวัติเลย จึงเป็นการยากที่จะบอกว่าบุคคลนั้นๆ เครดิตเป็นอย่างไร แต่ไม่ได้หมายความว่าจะขอสินเชื่อหรือสมัครไม่ผ่าน เพียงแต่อาจจะยากกว่าบุคคลที่มีประวัติ NCB แล้วค่ะ

คำถาม : สวัสดีครับ ผมอายุ 23 ปี พึ่งจบครับ เงินเดือน 20,000 บาท มีน้องอายุ 21 ปี เงินเดือน 13,000 อายุงานปีครึ่งแล้ว กะจะกู้ร่วมให้น้องเป็นคนกู้หลักได้ปะครับ เพราะตัวเองยังทำงานไม่ถึงหกเดือน บ้านในโครงการ ไม่เกินล้านห้า หรือรอปลายกรกฏานี้ดี จะยื่นกู้เป็นคนกู้หลักเอง แล้วให้น้องกู้ร่วม หนี้ไม่มี บัตรเครดิตไม่มีครับ ให้แม่ค้ำให้ แต่แม่ทำงานส่วนตัว ไม่มีสลิปอะไรเลยครับ จะกู้ได้ไหมครับ

คำตอบ : หากจะกู้วงเงิน 1.5 ล้านบาทผู้กู้ควรมีรายได้ประมาณ 22,000-25,000 บาท เพื่อไม่ให้ตึงมือเกินไปค่ะ เพราะว่านอกจากค่างวดที่ต้องผ่อนบ้านแล้ว ยังจะต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามมาด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่าโอนกรรมสิทธิ์ ค่าตกแต่งบ้าน ค่าส่วนกลางของโครงการ ค่ามิเตอร์น้ำ ค่ามิเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น แต่ในกรณีนี้เนื่องจากผู้ถามมีอายุงานไม่ถึง 1 ปี จึงอาจต้องให้น้องเป็นผู้กู้หลักแทน ทั้งนี้ การจะให้ได้วงเงินตามต้องการจะต้องใช้วิธีกู้ร่วมกัน ซึ่งแต่ละธนาคารจะกำหนดเงื่อนไขอายุงานของผู้กู้ร่วมไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 6 เดือนถึง 1 ปีค่ะ ในกรณีที่เริ่มงานปัจจุบันมาไม่ถึงปี แต่เคยทำงานที่อื่นมาแล้ว สามารถนำเอกสารยืนยันจากที่ทำงานเก่า เพื่อให้ธนาคารไปใช้ในการพิจารณาควบคู่กันได้ด้วยค่ะ หรือหากคุณมีเงินสะสมอยู่ ก็แนะนำให้ไปจ่ายเป็นเงินดาวน์สักก้อน เพราะหากคุณจ่ายเงินดาวน์ได้มาก วงเงินที่จะต้องไปกู้ก็จะลดน้อยลงค่ะ

คำถาม : สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใครขอได้บ้าง คิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

คำตอบ : ธนาคารส่วนใหญ่จะกำหนดเงื่อนไขผู้กู้ไว้ที่อายุ 20 ปีขึ้นไป ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย สินเชื่อบ้านใหม่ ณ เดือนกรกฎาคม 2559 ดอกเบี้ยปัจจุบันของตลาดอยู่ระหว่าง 5 – 7% ต่อปี ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อหลักๆ ก็จะมีดังนี้ ค่าจดจำนองกับกรมที่ดิน ค่าอากรแสตมป์ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ส่วนค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกจากนี้ก็จะแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละธนาคาร ตัวอย่างเช่น ค่าบริการ ณ วันจดจำนอง เป็นต้น



       


กูรูสินเชื่อ
ฝากคำถามถึงกูรูสินเชื่อ
captcha